Nollningen arrangeras av studentkåren och det är därför obligatoriskt att vara medlem för att delta på nollningen, medlemskapet kostar 290 kr för en termin eller 500 kr för ett helt år. Detta ska betalas innan nollningen kör igång alltså. Info om hur och vart du betalar din medlemsavgift hittar du på studentkårens webbplats.

Deltagaravgiften för själva Nollningen är 500 kr och hela summan kommer oavkortat att gå till aktiviteter, mat vissa dagar, dryck och annat kul för att du ska få en så lyckad nollning som möjligt. Nolleavgiften betalas till staben när du anländer till Campus.